Mededeling

De praktijk wordt met ingang van 1 januari 2018 opgeheven, cliënten kunnen zich derhalve vanaf heden niet meer aanmelden en verwijs ik naar collega’s op de website van AGGT.

Ik blijf wel supervisies geven (VGCT, schematherapie, GZ opleidelingen).

Vanaf 1 januari zullen die dan op donderdagmiddagen bij mij thuis in Enschede plaatsvinden.

Home

 
Welkom op de website van psychologenpraktijk Gielkens, een psychologiepraktijk voor cognitieve gedragstherapie, EMDR therapie en schemagerichte therapie.

Ik ben Ien Gielkens, BIG geregistreerd GZ psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor voor de vereniging voor cognitieve gedragstherapie, schematherapeut en geregistreerde supervisor bij de vereniging voor schematherapie en EMDR therapeut.

Na mijn opleiding tot psycholoog was ik aanvankelijk werkzaam in de jeugdzorg en maakte hier deel uit van het incest-consultatieteam. Later was ik als behandelcoördinator verbonden aan de Henriette Hartsenkliniek, een specifieke vrouwenbehandelafdeling van Tactus, waar ik veel vrouwen met trauma’s op het gebied van seksueel misbruik behandelde. Verder specialiseerde ik me hier in verslavings- en eetproblematiek.

Vanaf 2000 ben ik als GZ psycholoog/cognitief gedragstherapeut werkzaam op de afdeling angst- en stemmingsstoornissen van Mediant en specialiseer ik me hier in de behandeling van paniekstoornissen/ sociale angst, dwangklachten en depressies en blijf ook hier mensen met trauma’s behandelen. In 2006 startte ik naast deze werkzaamheden een eigen praktijk waar ik met erg veel plezier werk en naast de behandelingen van cliënten ook supervisies geef aan collega’s.

In de behandeling vind ik het belangrijk om naast het klachtgerichte werken aandacht te besteden aan de achtergrond van deze klachten en stil te staan bij uw leer- en ontwikkelingsgeschiedenis. Dit kan helpen om uw klachten beter te begrijpen en u weerbaarder te maken om terugval in uw klachten tegen te gaan.
 
Na de intake-fase zullen we werken met een behandelplan waarin we uw behandeldoelen concreet formuleren en nadien evalueren. Concrete handvatten zullen geboden worden via interventies vanuit de cognitieve gedragstherapie, de EMDR therapie en de schemagerichte therapie. Wanneer dat nodig is zal ik gebruik maken van technieken uit andere stromingen (zoals bijvoorbeeld de mindfulness therapie of transactionele analyse).
 
In de overtuiging (en ervaring) dat bij iedereen positieve krachten te mobiliseren zijn maak ik ook steeds meer gebruik van interventies vanuit de positieve psychologie, die gericht zijn op het vergroten van het welbevinden. Uitgangspunt voor de behandeling zijn uw hulpvraag, uw klachten en uw persoonlijkheid. Een goede behandelrelatie is een belangrijke basis voor een behandeling. Mijnerzijds hoop ik hieraan bij te dragen door oprechte betrokkenheid en integriteit.