Kosten

Psychologenpraktijk Gielkens is een gekwalificeerde praktijk voor eerstelijns psychologische hulpverlening die voldoet aan de kwaliteitseisen die door de overheid gesteld zijn. 

Vanuit uw basisverzekering heeft u, met een verwijzing van uw huisarts, recht op vergoeding van de psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Op basis van de aard en de ernst van uw klachten wordt gekozen voor een korte, middellange of intensieve behandeling. De behandeling valt onder het eigen risico. In 2017 bedraagt het eigen risico 385 euro per jaar.

Met ingang van 1 januari 2017 ben ik gestopt met het afsluiten van contracten met de zorgverzekeraars, omdat mijns inziens niet meer voldoende wordt gestuurd vanuit de kwaliteit van de behandeling. Uw verzekeraar is ook zonder een dergelijk contract gehouden een deel van uw psychologische hulp aan mij te vergoeden. Als u een restitutiepolis heeft afgesloten, heeft u recht op een vergoeding van het hele bedrag. Als u een naturapolis heeft, krijgt u meestal 75% van het bedrag vergoed.

Voor het exacte percentage dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, verwijs ik u naar de site van de Contractvrije Psycholoog (vergoedingen 2017) en adviseer ik u ook vooraf hierover contact te hebben met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ik hanteer voor de behandelingen de tarieven die door de beroepsverenigingen overeengekomen zijn met de Nederlandse Zorgautoriteit. Aan het eind van het behandeltraject zal de nota aan u toegestuurd worden. U dient deze zelf te betalen en bij uw zorgverzekeraar te declareren.

Wanneer u verhinderd bent, kunt u tot 24 uur van te voren onze afspraak annuleren. Indien u vergeet tijdig te annuleren wordt het consult in rekening gebracht.